Нүүр / Tag Archives: Чөлөөт цаг

Tag Archives: Чөлөөт цаг

Жинсрэг буюу гал мандал өргөсөний ач тус

Жинсрэг буюу гал мандал өргөсөний ач тус: Бурхан бүхэнд  өөр өөрийн Жинсрэг буюу гал мандалын зан үйл байдаг. Жинсрэг нь:  дотроо амирлуулах, дэлгэрүүлэх, эрхэндээ хураах, хатуу үйлийн гэж дөрөв байдаг. жинсрэгийн зан үйлийн тухайд гэвэл эгэлийн галыг бурханы мөн чанарт болгон бясалгаж гал мандалын 12 голлох зай буюу эд зүйлүүдийг …

Дэлгэрэнгүй